ZASTOSOWANIE ATTAPULGITU W SZKÓŁKACH 

Nie od dziś stosowany w Grecji polepszacz gleby AGLEV® SI wchodzi na rynek polski z przytupem. W bieżącym roku odbywają się próby na polach kukurydzy ale także w szkółkach drzew należących do Lasów Państwowych. Zgodnie z przeprowadzonymi w Grecji badaniami tego produktu oraz z jego stosowaniem w dalszym ciągu AGLEV® SI charakteryzuje się niesamowitymi  właściwościami.

 

Stwierdzono:

1. AGLEV® SI pochłania i stopniowo uwalnia do podłoża wodę i substancje odżywcze. Przeprowadzone próby w bardzo suchych warunkach pozwoliły stwierdzić, iż ograniczono podlewanie o 50-66 % w stosunku do grupy bazowej osiągając nie tylko oszczędność wody ale także stwierdzono, iż rośliny cechował zdrowy wzrost i intensywna wegetacja. Na glebach suchych wzrost roślin nawet potroił się (na przykładzie lucerny siewnej)

2. AGLEV® SI napowietrza glebę tworząc w niej pory glebowe. Dzięki temu podłoże ma zdolności do oddychania i dostarczania powietrza glebowego do korzeni roślin. W warunkach wysokiego nawodnienia rośliny nie gniją, bo cząsteczki AGLEV® SI pochłaniają wodę i pozostawiają w podłożu środowisko przyjazne do tworzenia przestrzeni wolnych. Przy dużym przesuszeniu podłoża, gleba nie zbija się. 

3. Podczas długotrwałej suszy gleba nie traci właściwości hydrofilowych i po dostarczeniu wody natychmiast ją wchłania zapobiegając parowaniu i odpływaniu. Zapobiega przez to także wymywaniu nawozów  i środków ochrony roślin dostarczonych do gleby.

4. AGLEV® SI 300 ma działanie grzybobójcze i działa jak naturalny insektycyd. Oddziałuje na owady mszycowate i przędziorkowate poprzez tworzenie na zielonych częściach rośliny warstwy nieprzyjaznej owadom oraz wysuszając składane jaja i larwy. Wysusza także części rośliny (najczęściej owoce) zajęte przez pleśnie, ograniczając możliwości ich rozprzestrzeniania się i porażania następnych części roślin.

Sposoby aplikacji w szkółkach:

1. Mieszanie AGLEV® SI 100, SI 200 lub SI 300 z podłożem przygotowywanym pod wysiew nasion lub nasadzenia. Najlepszym środkiem wspierającym kiełkowanie nasion wg naszych badań jest AGLEV® SI 300, ponieważ zatrzymuje najwięcej wody (180%). Do stałej produkcji w zależności od rodzaju podłoża sprawdzają się AGLEV® SI 100 - na glebach ciężkich, gliniastych, AGLEV® SI 200 - na glebach torfowych, piaszczystych i lekkich gliniastych.

2. Posypywanie gleby po powierzchni - głównie  AGLEV® SI 300 co zabezpiecza przed parowaniem wody z podłoża, pochłania dostarczane nawozy i pozwala na wydłużenie ich działania. Dodatkowo pochłania ewentualne pleśnie i działa na pasożyty glebowe.

3. Rozpylanie w zawiesinie na powierzchni rośliny AGLEV® SI 300, dzięki czemu rośliny cechuje znacznie lepszy wzrost i zdrowa wegetacja. Poprawia się kwitnienie i owocowanie roślin. Wysuszane są owady mszycowate i przędziorkowate oraz odwadniane ich jaja i larwy w sposób w 100% naturalny, nieszkodliwy dla roślin. 

18 marca 2019

POWRÓT DO OFERTY

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Terra Eneo Sp. j. Roman Chodacki i wspólnicy

tel. +48 502 067 699, +48 730 247 633

mail: w.g@terratrade.pl, k.w@terratrade.pl

ul. Gen. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia