Hodowla zwierząt i ich higiena

Terra Eneo oferuje produkty do dwóch zasadniczych zastosowań: jako dodatek przy produkcji pasz oraz jako dodatek stosowany w ochronie zdrowia zwierząt hodowlanych. Dodatkowo oferujemy także produkty służące do utrzymania higieny i czystości w dużych stadach hodowlanych.

W pierwszej grupie znajdują się produkty wytworzone na bazie attapulgitu. Dzięki swym własnościom, produkty te po wprowadzeniu do diety zwierząt hodowlanych skutecznie chronią przed mykotoksynami (Aflatoksyny, Ochratoksyny, Zealarenon, itp.), poprawiają średni dzienny przyrost wagi i końcową masę, redukują dotkliwość i częstotliwość biegunek u zwierząt i poprawiają współczynnik wykorzystania paszy, co w konsekwencji prowadzi do po prawy ekonomiki w gospodarstwie. Do głównych produktów oferowanych przez Terra Eneo należą produkty z grupy Sanfed. Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów działających w sektorze pasz pod numerem PL 120300150p. Dodatki technologiczne posiadają nr weterynaryjny α PL 1203003

Produkty główne (dodatki do pasz ujęte w katalogu materiałów paszowych):

Ogólna charakterystyka:

– aktywowany mikronizowany attapulgit

– skutecznie rozprasza się w paszy

– oleofilowy, przez co wiąże różnego typu toksyny podczas mieszania się z paszą oraz podczas trawienia

– przeciwbiegunkowy

– poprawia detoksykacje jelit i ogólny stan zdrowia

Ogólna charakterystyka:

– sypki dodatek do pasz

– ułatwia wiązanie pelletu

– wysoka absorpcja wody

– wysoka absorpcja amoniaku

– wiązanie aflatoksyn

Produkty pozostałe (dodatki technologiczne na bazie sepiolitu i bentonitu):

Ogólna charakterystyka:

– produkt na bazie sepiolitu

– doskonały nośnik dla premiksów

– chemicznie obojętny

– spowalnianie szybkość przejścia pokarmu w przewodzie jelitowym, co daje większą strawność składników odżywczych i ogranicza zaburzenia trawienne

– powstaje jednorodna mieszanka

– poprawa sypkości i kontrola wilgotności mieszanki

– stabilność i większa trwałość mieszanki podczas przechowywania

– bardzo dobrze chłonie zanieczyszczenia

Ogólna charakterystyka:

– produkt na bazie sepiolitu

– doskonałe spoiwo dla pasz

– poprawa jakości pelletu

– poprawa ekonomiki produkcji

– zmniejsza częstotliwość biegunek

– poprawa jakości środowiskowej gospodarstw

Ogólna charakterystyka:

– produkt na bazie bentonitu

– większe spożycie paszy

– poprawa średniej dziennej wagi

– optymalizacja funkcji metabolicznych

– wysoka zdolność wiązania mykotoksyn

Ogólna charakterystyka:

• Zwiększona higiena jelit

• Wzmocniona ochrona przewodu pokarmowego

• Redukcja biegunek

• Zmniejszenie śmiertelności po odstawieniu

• Znaczące zmniejszenie zużycia leków (w 1 i 2 okresie odsadzenia i po odsadzeniu)

• Alternatywa dla antybiotyków w profilaktyce kolibakteriozy

• Lepsza dynamika wzrostu (DWG) i końcowa waga ciała

• Lepsza waloryzacja karmienia (FCR)

• Wysoka ochrona macior przed mykotoksynami (Zearalenonem itp.)

• Znaczne korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa

Ogólna charakterystyka

• Zwiększona higiena jelit

• Redukcja biegunek (mokrych odchodów)

• Poprawa stanu materiału ściółkowego

• Redukcja pęcherzy piersi i oparzeń skokowych

• Poprawa jakości mięsa (redukcja krwiaków)

• Zmniejszenie śmiertelności

• Poprawa wskaźnika FCR

• Znaczne korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa

Ogólna charakterystyka

• Zwiększona higiena jelit

• Redukcja biegunek (mokrych odchodów)

• Zmniejszenie odsetka brudnych jaj

• Zmniejszenie śmiertelności

• Poprawa wskaźnika FCR

• Poprawa nieśności

• Znaczne korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa

Ogólna charakterystyka

• Zwiększona higiena jelit

• Redukcja biegunek w nowonarodzonych zwierząt

• Zmniejszenie wczesnej śmiertelności spowodowanej przez E.Coli

• Stabilizacja pH w żołądku i jelitach

• Wysoka ochrona przed Aflatoksyną B1, a w konsekwencji redukcja zawartości Aflatoksyny M1 w mleku

• Wysoka ochrona przed mykotoksynami (ZEA) u ciężarnych zwierząt

• Poprawa parametrów mleka

• Znaczne korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa

Ogólna charakterystyka

• Wiązanie toksyn > 95%

• Redukuje biegunki

• Reguluje higienę mikroflory jelitowej

• Pomaga koniom osiągnąć pełen potencjał

• Zmniejsza utratę elektrolitów

• Zmniejsza lęk i żywieniowe problemy behawioralne

• Poprawia stan sierści konia

Oferowane przez nas produkty pozwalają także na poprawę stanu ściółki, redukcję chorób i oparzeń odnóży w hodowli kurczaków, oraz zmniejszenie śmiertelności i wzrost liczby znoszonych jaj. Opisane efekty potwierdzają prowadzone w gospodarstwach testy produkcyjne.

AXORB-F to naturalny środek (na bazie attapulgitu) poprawiający ściółkę, wykorzystywany do szybkiego suszenia I dezynfekcji ściółki oraz skóry nowonarodzonych prosiąt. Pochłania wodę, neutralizuje amoniak I lotne związki oraz chroni skórę nowonarodzonych prosiąt przed zakażeniem. Dzięki nowej formule antybakteryjnej z jonami srebra oferuje lepszą ochronę przeciwko mikroorganizmom.