Zastrzeżenia prawne Terra Eneo - Terra Eneo

Zastrzeżenia prawne Terra Eneo

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują Terra Eneo Sp. j. ul. Stanisława Przybyszewskiego 92, 32-500 Luszowice, NIP 6282258786, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000425258, REGON 122612510.

Żaden tekst, zdjęcie, prezentacja, film czy znak graficzny nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Wszelkie materiały dostępne na stronie nie mogą być kopiowane, fotokopiowane, digitalizowane ani zamieszczane w internecie bez podania źródła, tj. www.terra-eneo.pl

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów zawartych na stronie w całości lub w części bez podania źródła w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Użytkownikom zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści takie mogą być usuwane.