Informacje techniczne - Terra Eneo
Nasze surowce

Krzemiany - glinokrzemiany

Terra Eneo specjalizuje się w dystrybucji produktów pochodzenia naturalnego wytwarzanych na bazie glinokrzemianów.Grupa podstawowa czyli krzemiany są popularnymi minerałami skałotwórczymi i są najliczniejszymi przedstawicielami z minerałów tworzących skorupę ziemską, stanowią ponad 90% skał, pozostałe 10% stanowi reszta minerałów. Główną cechą strukturalną krzemianów są czworościany zbudowane z krzemu znajdującego się w środku i otoczonego czterema atomami tlenu umieszczonymi na wierzchołkach. We wszystkich krzemianach występują stałe grupy krzemotlenowe [SiO4] utworzone przez małe atomy krzemu i duże atomy tlenu. Grupa taka ma silne wiązania, co daje jej dużą stabilność. Grupy krzemotlenowe stanowią główny składnik budowy krzemianów.

Drugą cechą charakterystyczną krzemianów jest możliwość zastępowania w ich sieciach krystalicznych atomów krzemu przez atomy glinu. Takie krzemiany noszą nazwę glinokrzemianów. Glin dzięki swemu ładunkowi jonowemu, może zastępować krzem w środku czworościanu, a zarazem zachowując się jak kation, łączyć z wiązaniami jonowymi tak, jak inne metale. Szczególne cechy niektórych glinokrzemianów zostały wykorzystane do stworzenia unikalnych produktów mających bardzo szerokie zastosowanie.

Terra Eneo jest dostawcą na polski rynek produktów glinokrzemianowych pochodzących od Partnerów Biznesowych z Grecji (GEOHELLAS) i Hiszpanii (SEPIOLSA). Firmy te posiadają bogate doświadczenie oraz liczne zespoły badawczo-rozwojowe, których celem jest poprawa jakości i adekwatności oferowanych, wciąż udoskonalanych, produktów. Czerpiąc z najlepszej wiedzy i najdoskonalszych produktów naszych partnerów oferujemy na polskim rynku produkty glinokrzemianowe do szerokiego spektrum zastosowań, a nasza przewagą jest bardzo wysoka jakość oferty Terra Eneo.

Dla przybliżenia technicznych właściwości naszych produktów przedstawiamy Państwu glinokrzemiany, na bazie których zostały one stworzone:

Bentonit

Bentonit jest osadową skałą ilastą. Składa się głównie z montmorylonitu (smektytu). Bentonit jest krzemianem warstwowym o budowie pakietowej z występującymi jonami wymiennymi wapnia, magnezu lub sodu. Przybiera barwę białą, żółtą lub inną. Powstaje w wyniku przeobrażenia szkliwa występującego w popiołach i tufach wulkanicznych. Spotykany głównie w Rosji, USA i Hiszpanii. W Polsce występuje w okolicach Chmielnika (powiat kielecki) i w Karpatach. Wykazuje silne właściwości sorpcyjne, podatność na dyspergowanie wodą, zdolność do pęcznienia oraz tworzenia zawiesin tiksotropowych, które przez długi czas nie ulegają sedymentacji oraz zdolność do wymiany jonowej.

Znajduje zastosowanie jako środek oczyszczający i odbarwiający, do wykonywania form odlewniczych dla żeliwa, do wykonywania powłok uszczelniających dla wysypisk odpadów komunalnych, produkcja ściółek ochronnych dla zwierząt domowych, w rolnictwie jako nośnik środków owadobójczych i nawozów sztucznych, oraz jako środek do ochrony zwierząt przed mykotoksynami typu: Aflatoksyna B1, Zealarenon ZEA, Ochratoksyna OTA oraz Deoxynalenol DON. Dzięki swojej zdolności do pochłaniania wilgoci stosowany jest w rolnictwie jako środek chroniący rośliny w okresach mniejszych opadów.

Attapulgit

Attapulgit ((Mg,Al)2Si4O10(OH) • 4H2O), czyli uwodniony krzemian magnezu i aluminium, jest wyjątkowym minerałem z grupy glinokrzemianów, mający bardzo szeroką gamę zastosowań przemysłowych. Wyjątkowość attapulgitu wynika z jego bardzo dużej powierzchni i porowatości. Struktura budowy krzemianu magnezu przypomina mur z brakującą co drugą cegłą. Pozostawia to wydłużone porowate kanały, które są bardzo chłonne i zdolne do formowania cieczy w żele. Wielkość porów attapulgitu wynosi 0,6-0,7 ml/g, natomiast powierzchnia właściwa od 250 do ponad 300 m2/g.

Sekret redukcji nawadniania i nawożenia w uprawach z attapulgitem – link

Attapulgit wykorzystywany jest między innymi do produkcji: farb i powłok, produktów budowlanych, rafinacji olejów. Znajduje swe zastosowanie również w rolnictwie jako zawiesina nawozów i środków ochrony roślin oraz do produkcji katalizatorów i sit molekularnych. Stosowany jest także jako środek wiążący mykotoksyny w paszach dla zwierząt hodowlanych, poprawiając zdrowie i dobrostan zwierząt wpływa na wskaźniki ekonomiczne gospodarstw rolnych.

Pochłanianie wycieków – link

Sepiolit

Sepiolit, czyli uwodniony krzemian magnezu (Mg4Si6O15(OH)2 • 6H2O), jest to minerał z gromady krzemianów. Specjalna glinka o znakomitych właściwościach sorpcyjnych i koloidalnych, a co za tym idzie, również nieskończonej liczbie zastosowań. W przemyśle sepiolit jako materiał o wysokiej zdolności do chłonięcia cieczy, pochłania wycieki i rozlewiska, utrzymując obszary pracy i ciągi logistyczne suche i bezpieczne, a dzięki temu, że jest obojętny chemicznie, nie dochodzi do reakcji z wchłoniętymi cieczami. Często jest wykorzystywany do pochłaniania paliw i olejów.

Znajduje także zastosowanie w budownictwie, poprawiając tiksotropię dla łatwiejszego stosowania, zapobiega wiotczeniu i zapewnia lepszą jakość wykończenia zapraw, tynków i betonu. Jest również stosowany jako środek pomocniczy w produkcji wyrobów z cementu wzmocnionego włóknami.

Zastosowany jako nośnik dla chemikaliów, sepiolit absorbuje aktywne substancje chemiczne, jak np. pestycydy. Pozostaje przy tym sypki, co umożliwia jego łatwe użytkowanie i skuteczne stosowanie na użytkach rolnych. W rolnictwie i ogrodnictwie znajduje także zastosowanie przy produkcji nawozów.

Sepiolit poprawia stabilność i zawiesinę składników w nawozach płynnych stosownych w formie oprysku (rozpylania) lub w trakcie nawadniania. Absorbuje nadmiar wilgoci, zapobiegając kondensacji, korozji, proliferacji drobnoustrojów i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie w hodowli zwierząt domowych oraz w gospodarstwach rolnych. Jest zarejestrowany w UE jako technologiczny dodatek do pasz dla zwierząt (E-562). Sepiolity stosuje się jako środki wiążące i przeciwzbrylające dla sypkich dodatków, jak również suplementów i substancji pomocniczych.

Jako dodatek reologiczny, dla produktów na bazie wody, sepiolit zapewnia stabilność i tiksotropię w różnych zastosowaniach, jak farby, masy uszczelniające, kleje i uszczelniacze. Podobne zastosowanie ma w przypadku produktów organicznych. Umożliwia kontrolowanie reologicznego zachowania różnych produktów na bazie rozpuszczalników, takich jak farby, smary i tusze. Zwiększa stabilność w szerokim zakresie temperatur, ułatwiając przy tym ich stosowanie.