Rolnictwo - Wsparcie w okresie suszy i powodzi

Terra Eneo oferuje produkty na bazie glinokrzemianów przyczyniające się do istotnego wzrostu wodnej pojemności retencyjnej gleby, nawet w bardzo ekstremalnych warunkach temperaturowych.

Polepszacze gleby serii AGLEV SI to całkowicie naturalne produkty – czysty minerał przygotowany termicznie oraz mechanicznie.

Attapulgit tworzy ogromna struktura mikroporów 250-300 m2/g (6 razy więcej niż zeolit), co w połączeniu z ziemią, czy torfem, prowadzi do stworzenia olbrzymiej pojemności wodnej gleby (rezerwy wody), zapewniając roślinom ochronę w okresie niedoboru wody, (zmniejszając koszt nawadniania), a jednocześnie ogromna porowata struktura attapulgitu pomaga w napowietrzaniu systemu korzeniowego, jak i w przechowywaniu składników odżywczych, powoli uwalniając je do rośliny*.

Mogą być stosowane w mieszance z nawozem, a nawet pozwalają ograniczyć jego stosowanie do 30%.

Główne zalety

Znaczne oszczędności podczas nawadniania oraz ochrona w okresie wysokich temperatur - redukcja nawadniania w okresie suszy nawet o 50% - 66% (np. co 2-3 dni zamiast codziennie)
* Lepsze wykorzystanie nawozu przez rośliny - pochłanianie nadmiaru nawozów (azot, potas, fosforu i pierwiastków śladowych) z gleby i stopniowe ich uwalnianie, przedłużające w ten sposób ich działanie.
Mogą być stosowane w mieszance z nawozem, a nawet pozwalają ograniczyć jego stosowanie do 30%, a także Poprawa struktury i żyzności gleby (zdrowy i dobrze rozwinięty system korzeniowy).
Napowietrzanie systemu korzeniowego - dzięki ogromnej strukturze porowatej.

Zastosowanie

w rolnictwie
w ogrodnictwie i szkółkarstwie
w pielęgnacji trawników, zielonych placów zabaw, boisk golfowych i innych terenów zielonych.

Stosowany w rolnictwie attapulgit w postaci granulatu, posiada ogromną strukturę mikroporów (250-300m2/g), która pomaga w napowietrzaniu systemu korzeniowego rośliny oraz w przechowywaniu składników odżywczych, gwarantując ich powolne uwalnianie do rośliny. Produkty na bazie attapulgitu to produkty zarejestrowane jako pomocnicze środki dla gleby oraz środki pomocnicze w wykazie substancji dopuszczonych do stosowania w ekologicznej produkcji rolnej. Produkty te tworzą rezerwę wody w pobliżu systemu korzeniowego, zmniejszają wypłukiwanie substancji odżywczych z gleby, regulują pH gleby, zmniejszają zużycie nawozów (retencja azotu) i korzystnie wpływają na system korzeniowy i wzrost roślin. Ponadto poprawiają wymianę jonową w glebie, wiążą metale ciężkie i substancje organiczne.

ogrodnictwie i szkółkarstwie, gdzie stosowanie produktów na bazie glinokrzemianów odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu wzrostu i rozwoju silnego systemu korzeniowego, przetworzony attapulgit wpływa na zdrowie i odporność roślin. Nowoczesne metody produkcji upraw wymagają precyzyjnego dozowania nawozów oraz nowej generacji, przyjaznych środowisku pestycydów i dodatków niezbędnych dla osiągnięcia optymalnej wydajności. W odpowiedzi na te wymogi Terra Eneo oferuje nośniki, które zapewniają dokładne rozprowadzenie i absorpcję dla szerokiego wachlarza specjalistycznych zasiewów uprawnych.

Terra Eneo oferuje także produkty przeznaczone do pielęgnacji trawników, zielonych placów zabaw, boisk golfowych i innych terenów zielonych. Zapewniają one lepsze napowietrzanie trawnika. Dostępne są również produkty służące do renowacji, odnowy gleby i naturalnego środowiska.